Cyk

Når vi når omkring 1.april starter ABS på cykleturene.
Fra påske til skolernes efterårsferie køres ca. 1 gang om ugen.

Der startes med ture på ca. 30 km som gradvis øges til ca. 60-70 km i juni.
På mange af de længere ture, er der mulighed for at finde en station og afkorte turen.
Vi har ingen begrænsninger i deltagerantallet på cykelturene, men der kan være krav og begrænsninger på ferieturen.

Sommerferieturen 2018 gik til Frederikshavn med ture til Skagen og Læsø. I 2019 går turen til Ribe og Vadehavet.

Vi havde i 2018 nogle korte ture som alternativ til nogle af de ture, hvor vi ikke starter fra Birkerød.
Disse korte ture vil vi fortsætter med.


Du behøver ikke specielt udstyr for at være med - kun en cykel, du kan stole på og finder dig hjemme på.
Du bør få efterset din cykel før sæsonstart.

Vi kører alle med cykelhjelm.

Der køres i et tempo, de fleste kan være med i, med korte pauser hver ca 10-12 km og en lidt længere pause til frokost.
Turene køres mest på cykelruter, skovveje og stier uden for megen trafik.
Derfor anbefaler vi ikke racercykler med tynde dæk, men gerne en turcykel med 7 gear og lidt brede dæk.

2019 Programmet kan du se og skrive ud - Her

Detailleret beskrivelse

Næsten alle turene starter fra P-pladsen foran Søndervangshallen kl. 9.30  og du kan få ruteoplysninger ved startstedet eller hos

Jan Hansen på tlf. 45 81 03 14.

Du betaler 10 kr. kontant ved startstedet for at deltage i en tur.

Prøv en gang at være med - du får det godt med dig selv.

PS! Du får en gratis prøvetur, hvis du ikke er medlem af ABS. Derefter skal du melde dig ind via hjemmeside og betale årskontingentet.